M.A.I. o invită pe Hana sa isi faca buletin, iar cand i se aduce la cunostinta ca este sechestrata in alta tara, abandoneaza orice demers